کاهش گازبهای روستاییان با ثبت‌های دقیق هواشناسی
سه‌شنبه  28 دي 1400
ساعت 20:22  
2 سال پیش

برچسب‌ها

کاهش گازبهای روستاییان با ثبت‌های دقیق هواشناسی

کاهش گازبهای روستاییان با ثبت‌های دقیق هواشناسی

استاندار همدان گفت: با توجه به سردسیر بودن برخی مناطق استان، ثبت دقیق داده و اطلاعات هواشناسی این منطقه به منظور کاهش تعرفه بهای مصرفی مشترکان گاز روستاییان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.


علیرضا قاسمی‌فرزاد عصر روز دوشنبه در دیدار با مدیرکل و کارشناسان هواشناسی استان گفت: هواشناسی کشاورزی با هدف جلوگیری از خسارت‌های احتمالی، تقویت شود.
وی اظهار کرد: از وظایف و اهداف مهم هواشناسی، نحوه تولید داده و اطلاعات به موقع هواشناسی است.
وی گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی، ضرورت دارد ایستگاه‌های هواشناسی افزایش و زیرساخت‌ها در مناطق سردسیر توسعه یابند.
استاندار همدان افزود: کمک به ارتقای پیش‌بینی هواشناسی و اطلاع‌رسانی به موقع، از بسیاری حوادث همچون سیل، تگرگ و سرمازدگی به ویژه برای محصولات کشاورزی جلوگیری می‌کند.
وی گفت: با توجه به سردسیر بودن برخی مناطق استان، ثبت دقیق داده و اطلاعات هواشناسی این منطقه به منظور کاهش تعرفه بهای مصرفی مشترکان گاز روستاییان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به نقل از فارس، قاسمی‌فرزاد بیان کرد: تقویت مرکز هواشناسی کشاورزی با هدف جلوگیری از خسارت‌های سرمازدگی به محصولات کشاورزی و فرآورده‌های باغی استان در دستور‌ کار قرار گیرد.