مازوت‌سوزی توقف می‌خواهد نه مدیریت
سه‌شنبه  18 آبان 1400
ساعت 19:28  
2 سال پیش

برچسب‌ها

مازوت‌سوزی توقف می‌خواهد نه مدیریت

مازوت‌سوزی توقف می‌خواهد نه مدیریت

 دیدبان الوند، صفورا کاظمیان: با بیابانی شدن دشت‌های همدان دیگر منبع آلودگی هوا در این استان، از خارج استان یا عراق نیست.

شاید از خارج استان آلودگی وارد شود اما منبع اصلی آلودگی‌های همدان، از تل‌های خاک، نخاله‌های مدیریت نشده ساختمانی، از مناطق بیابان‌شده و به‌طور کلی از داخل استان است. اداره‌کل حفاظت محیط زیست فروردین امسال از مطالعه روی آلودگی هوای همدان خبر داد. سیاهه انتشار آلودگی در شهر همدان با اعتبار 500 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست صورت می گیرد که بنا بود تا پایان تیرماه خاتمه یابد که فعلا خبری در این‌باره مخابره نشده است.
بیابانی شدن همدان عامل مهم آلودگی هوا در تابستان است ولی با شروع فصل سرما قضیه متفاوت می‌شود. سوخت نیروگاه شهید مفتح در فصل گرم سال گاز است اما با افزایش مصرف گاز در فصل سرد سهمیه گاز نیروگاه کاهش می‌یابد و مازوت‌سوزی جایگزین آن می‌شود. آلودگی ناشی از مازوت با زمستان‌های کم‌بارش به وارونگی هوا می‌انجامد که این وضعیت برای کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد با بیماری زمینه‌ای بسیار خطرناک است و تاثیرش را با بروز خشم و عصبانیت در دیگر اقشار جامعه نشان می‌دهد.
امروز استاندار همدان در کارگروه مقابله با آلودگی هوای استان با اذعان بر آلودگی هوا ناشی از سوخت مازوت و تاکید بر رفع آلودگی، درخواست کرده مازوت‌سوزی مدیریت شود. به عنوان مطالبه شهروندان باید تاکید کنیم مازوت‌سوزی باید متوقف شود نه مدیریت؛ چراکه در صورت متوقف نشدن، نام همدان در بین شهرهای آلوده کشور مطرح خواهد شد.