پایگاه خبری دیدبان الوندپایگاه خبری دیدبان الوند در اردیبهشت 1399 توانست با دریافت مجوز به شماره 86334 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، کار خود را به صورت رسمی آغاز کند.

این گروه که از سال 1383 سابقه فعالیت‌های خبری و رسانه‌ای دارد تحت عنوان جدیدی می‌خواهد به مسائل و اتفاقات شهر همدان بپردازد و از منظری تازه اقدامات ارزشمند را اطلا‌ع‌رسانی کند و مشکلات و معضلات را نیز به گوش مردم و مسؤولین برساند که نهایتا موجب اثرگذاری مثبت در شهر همدان و به طبع آن استان همدان شود.

دیدبان الوند سعی خواهد کرد عمده فعالیت‌های رسانه‌ای خود را در غالب صوت و تصویر به سمع و نظر مخاطب برساند تا از دریچه‌ای تازه موجب ارتباط تنگاتنگ مردم و مسؤولان شود.

دیدبان الوند بنا دارد بدون درنظر گرفتن جناح‌های مختلف و احزاب، به بیان واقعیت‌ها بپردازد و از تفرقه‌افکنی بپرهیزد و با ذره‌بین واقع‌نگری سعی در اصلاح امور نماید که در این مسیر از خداوند مهربان خواهان توفیق روزافزون هستیم.

امید است شهروندان گرامی در این راه خطیر ما را یاری کنند که موجب امیدآفرینی و پیشرفت مداوم در شهر و کهن دیار همدان باشیم.

زمینه فعالیت: اجتماعی، اقتصادی

مدیرمسئول و صاحب امتیاز: ابراهیم ترنجیان